Klacht melden?

Soms kan het voorkomen dat de relatie met de school van uw kind(eren) onder spanning komt te staan en er geen ingang meer lijkt te zijn voor een constructief gesprek. Ouders kunnen in voorkomende gevallen een beroep doen op de klachtenregeling. Deze klachten worden gemeld bij het College van Bestuur. In alle gevallen leidt het College van Bestuur de klacht door naar een externe vertrouwenspersoon. Zij vervullen een rol als onafhankelijke bemiddelaar. Mocht het nodig zijn, dan wordt de klacht doorverwezen naar een onafhankelijke klachtencommissie.

 

Klachtenregeling downloaden