Klacht melden?

Overal waar gewerkt wordt, kunnen problemen ontstaan tussen leerlingen of ouders en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil echter van dien aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. SKOzoK heeft daarom een klachtenregeling vastgesteld. De GMR is betrokken bij de totstandkoming en actualisatie van deze klachtenregeling.  
Het kan zijn dat bij de afhandeling van de klacht een interne of externe vertrouwenspersoon ingeschakeld wordt. Zij vervullen een rol als onafhankelijke bemiddelaar. Mocht het nodig zijn, dan wordt de klacht doorverwezen naar een onafhankelijke klachtencommissie.

Klachtenregeling downloaden