Voor ouders

In het menu hiernaast staat handige en belangrijke informatie over bijvoorbeeld:
- Wanneer je kind(eren) reeds op één van onze scholen zit(ten);
- Wanneer je als ouder je kind(eren) wilt inschrijven voor één van onze scholen;
- Hoe we je op de hoogte houden van de activiteiten op school en van de vorderingen van je
   kind(eren);
- De jaarkalender;
- De schoolgids;
- Kennismaking met de medezeggenschapsraad en nog veel meer.

Kortom: hier vind je alle praktische zaken op een rij!