Voor ouders

Via het menu hiernaast vind je handige en belangrijke informatie, waaronder:
- Hoe je als ouder/verzorger je kind(eren) kunt inschrijven op een van onze scholen;
- Hoe we je op de hoogte houden van de activiteiten op school en van de vorderingen van je
   kind(eren);
- De klachtenregeling;
- De jaarkalender;
- Kennismaking met de Medezeggenschapsraad (MR) en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

Kortom: hier vind je alle praktische zaken op een rij!