Hallo,

Hoe kunnen we helpen?

Het is van groot belang dat gegevens veilig worden bewaard en bewerkt. SKOzoK en de ontwikkelaar hebben hiervoor diverse maatregelen genomen, waaronder:

  • Richtlijnen op basis van ISO 27001
  • Richtlijnen op basis van OWASP
  • Datacommunicatie via HTTPS
  • Pen test
  • SKOzoK heeft een zogenaamde ‘penetration test’ laten uitvoeren op de websites en SKOZapp. Aan de hand van deze test zijn mogelijke kwetsbaarheden opgelost die op de sites en app aan het licht kwamen.