Professionaliseringsagenda SKOzoK 2019-2020

Samen zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.
In ons Koersplan ligt de focus op leren leren en gemeenschappelijk organiseren door met elkaar te professionaliseren op zowel pedagogisch en didactisch gebied. Hierop aansluitend bieden wij je met veel plezier weer een uitgebreid aanbod van professionaliseringsactiviteiten in de vorm van workshops en een leergemeenschap. Klik hier voor een overzicht van alle workshops.

Inschrijven voor de workshops kan tot de zomervakantie. Bij elke workshop staat het maximum aantal deelnemers vermeld. Is de workshop van jouw keuze volgeboekt? Zet jezelf dan op de wachtlijst door het vinkje aan te klikken. Je ontvangt dan bericht als er een plek vrijkomt.

Alvast veel leerplezier gewenst!Workshops en trainingen

Voor wie
Leerkrachten groep 3 t/m 8

Door wie
Loes Swinkels (orthopedagoog) en Linda Cleven (leerkracht)

Inhoud
In deze workshop gaan we in op evidence based en practice based aanpakken voor technisch lezen, spelling en begrijpend leren. We gaan met elkaar verkennen welke strategieën handig zijn voor welke leerlingen. Een leerling die nog niet zo lang in Nederland is, vraagt namelijk om een andere aanpak dan een Nederlandse leerling. Ook verkennen we nieuwe aanpakken en nieuwe inzichten, zoals de strategieën van Close Reading bij begrijpend lezen.

Tevens gaan we na hoe je als leerkracht de door SKOzoK ontworpen leerlijnen van technisch lezen, spelling en begrijpend lezen kunt inzetten, met of zonder methode op school. Hierbij komt ook het gepersonaliseerd leren aan bod; hoe bepaal je succescriteria en hoe zet je deze effectief in bij alle leerlingen in je groep?

Tijdens de workshop is er aandacht voor leren van en met elkaar. In het laatste deel van de workshop delen we in een leergemeenschap good practices met elkaar op het gebied van taal. Neem dus een mooi voorbeeld mee, iets waar jij trots op bent of waarvan je denkt dat andere leerkrachten ook iets aan kunnen hebben.

Doelen
Aan het eind van deze workshop…
- Weet je welke evidence based en practice based aanpakken voor technisch lezen, spelling en begrijpend lezen ingezet kunnen worden
- Weet je welke strategieën ingezet worden voor welke leerlingen;
- Weet je welke nieuwe inzichten er zijn op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en spelling;
- Ben je in staat om leerlingen te betrekken in hun eigen leerproces op het gebied van lezen en spelling;
- Heb je kennisgemaakt met de aanpak van Close Reading en kun je deze strategie direct toepassen in de klas;
- Ga je naar huis met mooie voorbeelden van andere leerkrachten.

Laat je inspireren en inspireer ons!

Focuspunt
Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Leerkrachten van groep 3, KO’ers, directie

Door wie
Nanneke van Lokven (Bazalt)

Inhoud
Tijdens deze workshop doe je inspiratie op om een alternatieve manier aan de doelen van de leesmethode te werken. Met deze werkwijzen kom je meer tegemoet aan de specifieke behoeften van deze vaak nog jonge kinderen. We hebben het dan over behoeften als: beweging, praten met elkaar, vanuit spel willen leren, ontdekken. Uitgangspunt is dat de leraren de leesmethode blijven gebruiken zoals dat is bedoeld en waarmee zij de structuur vasthouden. Je wordt geïnspireerd door uitgewerkte voorbeelden en je ervaart zelf de werkwijze. Op deze manier kun je zelf makkelijk de verbinding met de praktijk maken.

Doelen
De deelnemers hebben aan het eind van deze workshop ideeën aangereikt gekregen die toepasbaar zijn in de eigen groep. Het gaat om activiteiten, werkvormen en organisatievormen waarmee je zelf, in de eigen groep, aan de slag kunnen gaan.

Focuspunt
Excellent in leren leren

Voor wie
Leerkrachten groep 1 t/m 8

Door wie
Irene Stad (communicatiemedewerker)

Inhoud
Partnerschap met ouders vraagt om een goed contact en heldere communicatie, waarbij het kind altijd centraal staat. Iedere situatie vergt een andere manier van communiceren, afhankelijk van het doel en de persoon met wie je communiceert. Hoe voer je bijvoorbeeld een slechtnieuws gesprek en waar moet je aan denken bij het voeren van een driegesprek (ouder-leerling-leerkracht)? En hoe vergroot je de betrokkenheid van ouders, zodat zij een actieve houding aannemen als pedagogische en didactische partner?

Doelen
Na deze workshop:
- Heb je geleerd hoe te communiceren in verschillende situaties, met verschillende soorten ouders;
- Weet je hoe je de betrokkenheid van ouders vergroot;
- Heb je handvatten voor het voeren van een (moeilijk) oudergesprek, met behulp van regulerende vaardigheden;
- Heb je geoefend met het voeren van een driegesprek (ouder-leerling-leerkracht).

Focuspunt
Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Iedereen die geïnteresseerd is

Door wie
Claire Koonings (directieondersteuner) en Monique Verhagen (managementkandidaat)

Inhoud
Een Leergemeenschap is iets anders dan een workshop. In deze Leergemeenschap ga je doelgericht, interactief aan de slag en met elkaar in gesprek over groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend werken en leren. Wat levert deze manier van werken op? Hoe kun je de samenwerking tussen de leerlingen stimuleren? Hoe ga je om met niveauverschillen? Hoe organiseer je deze manier van werken? Waar liggen uitdagingen en hoe benut je kansen? Iedereen met interesse in dit onderwerp is van harte welkom! In deze bijeenkomst ‘kom je iets halen en kun je iets brengen’. Het gaat om het luisteren naar elkaar, tips en ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren en het van en met elkaar leren. Kortom: het gesprek staat centraal. We weten samen zoveel!

Doelen
Praktische tips en ervaringen met elkaar uitwisselen rondom groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend werken en leren. Elkaar inspireren!

Focuspunt
Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Leerkrachten en KO

Door wie
Susanne van de Haterd (orthopedagoog), Mayke Paeshuyse (Leerkracht SBO)

Inhoud
We onderkennen allemaal het belang van sociaal emotioneel leren, leren leren en executieve functies. Maar hoe bied je dat aan in de praktijk? En hoe zorg je er dan voor dat het niet iets is wat je “ernaast” doet, maar dat het geïntegreerd is en aansluit bij de leerdoelen die gedurende de dag centraal staan?

We geven inzicht in het theoretisch kader rondom Sociaal Emotioneel Leren. Vervolgens bespreken we hoe je vanuit signaleren kan komen tot een plan van aanpak, waarbij niet alleen aandacht is voor het Sociaal Emotioneel Leren, maar een koppeling wordt gemaakt met leren leren en de ontwikkeling van executieve functies.

Ook is er ruimte voor delen met elkaar. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Bij De Zonnewijzer hebben we een manier van geïntegreerd werken opgezet die we met jullie willen delen. Maar wat neem je mee vanuit je eigen ervaringen? Een deel van de workshop bestaat uit een professionele leergemeenschap gericht op maken en delen, waarbij ervaringen vanuit ons gedeeld worden, maar waarbij we ook vragen jullie ervaringen te delen, om samen tot nieuwe inzichten te komen.

Doelen
Na deze workshop:
- Ben je bekend met de theorie achter Sociaal Emotioneel Leren en de Ik-, Jij- en Wij- competenties;
- Kun je vanuit ZIEN! een vertaling maken naar doelen voor Sociaal Emotioneel Leren;
- Heb je zicht op hoe geïntegreerd gewerkt kan worden aan het Sociaal Emotioneel Leren waarbij een koppeling gemaakt wordt met executieve functies en leren leren;
- Kan je naar aanleiding van delen van ervaringen praktijkvoorbeelden meenemen naar je eigen manier van werken.

Focuspunt
Excellent in leren leren

Persoonlijke gegevens

* verplicht veld