Professionaliseringsagenda SKOzoK 2018-2019

Ook dit jaar bieden we kortlopende interactieve workshops aan, waar collega's elkaar kunnen ontmoeten en over een bepaald thema de diepte in kunnen gaan.  Hier lees je meer over het aanbod waaruit je kunt kiezen.

Bij voorbaat veel leerplezier gewenst!

Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 8 juni. Je hebt tot 30 juni de tijd om je in te schrijven. Bij 25 deelnemers is de workshop vol. Is de workshop vol, maar wil je deze toch graag volgen? Vermeld dit dan bij het vakje 'opmerking'. Bij voldoende vraag wordt de workshop opnieuw gegeven.Workshops en trainingen

De wereld van communicatie is zeer interessant. 

Vaak zijn we ons niet bewust dat 93% van onze communicatie niet de woorden zijn die we gebruiken, we maken vooral gebruik van andere manieren van communiceren. In situaties waar iets van ons verwacht wordt, gaan we vooral zonder woorden communiceren omdat onze taal dan tekort schiet. Het behoeft dus geen betoog dat kennis van non-verbale signalen en communicatie zeer belangrijk is.
 
Na deze workshop gaat er een boeiende wereld open. Een wereld van gebaren en bewegingen waar je veel uit kunt halen. Zoals een dove Engelse vriend zegt: “Seeing the unseen.”

Deze workshop is geschikt voor leerkrachten en schoolleiders die hun communicatie willen verbeteren en verdiepen. 

In het huidige onderwijs nemen ‘actief leren’ en ‘samenwerken’ een belangrijke plaats in. Door middel van samenwerkend leren worden leerlingen allemaal actief betrokken bij de lesstof: leerlingen krijgen de ruimte om ván en mét elkaar te leren. 

Samenwerkend leren heeft positieve invloed op de ontwikkeling van de denkvermogens van leerlingen, op het leren oplossen van problemen, de integratie en toepassing van kennis en op actief mondeling taalgebruik. Door samenwerkend leren ontwikkelen leerlingen hun samenwerkingsvaardigheden en zo heeft het dus tevens een positieve invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. De initiatieven van leerlingen nemen toe en hun afhankelijkheid van de leraar neemt juist af!

Wil jij kennismaken met coöperatieve activerende werkvormen die leerkrachten doelgericht kunnen inzetten tijdens een les of wil je het werken met deze werkvormen juist opfrissen? Wil je meer aandacht besteden aan de 21e -eeuwse vaardigheden zoals de inzet van digitale tools die leerlingen in de tijd van nu nodig hebben en dit integreren in je dagelijkse lessen zodat het niet of/of wordt, maar en/en? Dan is deze workshop zeker geschikt voor jou!

N.B. Gezien het tijdstip waarop de workshop plaatsvindt, wordt er voor soep en broodjes gezorgd.

De wereld van nu kan niet meer zonder technologie. Kinderen groeien hierin op. Door zelf aan de slag te gaan met programmeren, leren kinderen de digitale wereld waarin ze leven echt begrijpen. Vaardigheden als creatief en logisch denken, begrijpend lezen, analyseren, structuren, mindset, samenwerken, ruimtelijk inzicht en een breder probleemoplossend vermogen komen spelenderwijs aan bod in deze actieve workshop.

Wereldwijd wordt de Micro:bit gebruikt in scholen om kinderen op betekenisvolle, creatieve wijze te leren programmeren. Tijdens deze actieve workshop maak je zelf kennis met de Micro:bit 

Tijdens deze middag komen we samen in de diepte van de leerkuil terecht, maar voelen we ook de succeservaring die kinderen meemaken als ze bezig zijn met de Micro:bit.
Je gaat merken dat dit niet alleen voor de PLUS-leerlingen is weggelegd. Ook andere kinderen met technisch inzicht en zij die al bekend zijn met programmeren of zich hiervoor interesseren, krijgen de Micro:bit onder de knie. 

Hoe cool is het om je eigen naam op de ledverlichting te laten branden of een schud-dobbelsteen of stappenteller te maken?

Dat ervaar je allemaal zelf tijdens deze workshop!

Een leerkracht hoeft geen allesweter te zijn om Passend Onderwijs te kunnen bieden aan alle kinderen in de groep. Een growth mindset is wel van belang voor succesvol Passend Onderwijs. Een leerkracht die in mogelijkheden denkt en gelooft in de ontwikkeling van de leerling en van zichzelf. Mensen met een growth mindset geven niet op wanneer het even tegenzit of wanneer iets veel moeite kost. Kortom, een growth mindset leidt tot een passie voor leren. Wil je een kind optimaal laten groeien, dan is het dus van belang dat hij of zij een growth mindset ontwikkelt.

Volwassenen kunnen kinderen helpen deze mindset aan te leren of te behouden. Ben je nieuwsgierig geworden en wil jij ook aan de slag gaan met een nieuwe uitdaging? Dan ben je van harte welkom!

Een inspirerende bijeenkomst voor leerkrachten van groep 1 en 2 over de meerwaarde van het digibord bij kleuters. Naast het tonen van allerlei plaatjes, filmpjes en websites, leer je hoe je het digibord samen met kinderen nog interactiever kunt inzetten. 

De focus ligt tijdens deze workshop op taalontwikkeling en beginnende geletterdheid, waarbij de verbinding wordt gelegd met ‘leren leren’ en ‘van leiden naar begeleiden’. Hoe maak je je kringactiviteiten en werklessen nog boeiender? En hoe kun je door effectieve inzet van het digibord leerprestaties en vaardigheden van leerlingen vergroten? Hoe kunnen leerlingen hier zelf mee (samen)werken? 

Een greep uit het aanbod: vertelplaten, gekleurde inkt, woordmagneten, boeken, plaatjes met woorden en klanken, letters schrijven en pictolezen. En dat allemaal met het programma Prowise Presenter. Tijdens deze workshop wordt de verbinding gelegd met leren leren en ‘van leiden naar begeleiden’.

De workshop bestaat uit een afwisseling van inspiratie, uitleg en vooral ook zélf meedoen.

Vandaag geleerd, morgen bruikbaar in je groep!

N.B. Breng een laptop of Chromebook met muis mee en je inloggegevens van Presenter, dan kun je direct meedoen.

Iedereen kent het wel. We hebben betere rekenaars in de groep, maar we weten niet altijd goed hoe we deze kinderen uit kunnen dagen en een passend aanbod kunnen bieden. 

Hoe daag ik deze kinderen uit? Wat kan ik als leerkracht doen om deze kinderen de aandacht te geven die ook zij verdienen? Hoe pas ik dit in mijn lessen? 
Allemaal vragen die bij leerkrachten naar boven komen wanneer we het over de betere rekenaars in de groep hebben. Het antwoord op deze vragen zal terug komen in deze workshop en vooral ook wat vraagt dit van mij als leerkracht en wat betekent dit voor ons rekenonderwijs in de groep en op school.

Kortom, een inspirerende en praktische workshop voor iedereen die een beter beeld wil krijgen van betere rekenaars, hun onderwijsbehoeften en de vaardigheden die je als leerkracht nodig hebt in de begeleiding van deze kinderen.

Wist je trouwens dat er drie verschillende type betere rekenaars zijn? Met ieder eigen onderwijsbehoeften en manier van leren?

N.B. Gezien het tijdstip waarop de workshop plaatsvindt, wordt er voor soep en broodjes gezorgd.

Van alle lijnen in KIJK! wordt ‘Logisch Denken’ vaak ervaren als de meest lastige. De ontwikkelingslijn bevat veel verschillende elementen en lijkt veel overlap te hebben met andere lijnen. Dus wat is nu zo anders aan deze lijn? Hoe geef je dit vorm in je dagelijkse aanbod en waar moet je bij kinderen naar kijken om hun ontwikkeling in kaart te brengen?

In deze workshop gaan we aan de slag om de ontwikkelingslijn Logisch Denken praktisch vorm te geven in je groep. Er komen veel voorbeelden voorbij, waar je de volgende dag mee aan de slag kunt.

N.B. Gezien het tijdstip waarop de workshop plaatsvindt, wordt er voor soep en broodjes gezorgd.

Als je moeite hebt met lezen en schrijven, ervaar je daar iedere dag de belemmeringen van. Ondanks veel oefenen lukt het vaak niet om het beste uit jezelf te halen en dat frustreert. Wij als leerkracht kunnen die frustratie voor een heel groot gedeelte wegnemen, door de leerling in de groep aan zijn tafeltje met Kurzweil de teksten mee te laten lezen.

Leerlingen kunnen inmiddels met een Windows-device en iPad zelfstandig in de groep met Kurzweil (versie 15) werken. Wil je daar meer van weten? Ook komend jaar organiseren we in samenwerking met Lexima, uitgever van Kurzweil, drie workshops voor leerkrachten.

In de training wordt er een koppeling gemaakt naar het ‘leren leren’. Hoe zet je als leerkracht de leerling aan tot het werken met Kurzweil? Lezen, mindmappen en teksten markeren en uittreksel maken zullen hierbij behandeld worden met tips waarvoor deze functies in de praktijk door de leerling zelf in te zetten zijn. Ook is er tijdens de training aandacht voor de inhoud van het programma, zodat je weet waar je wat kan vinden. 

Aansluitend op iedere leerkrachtworkshop vindt er tussen 16.30 en 18.00 uur ook een workshop voor leerlingen en hun ouders plaats. Informatie over de manier van aanmelding wordt z.s.m. gecommuniceerd zodat ouders en hun kind zich hiervoor tijdig kunnen opgeven via de groepsleerkracht.

Technologie speelt een grote rol in het dagelijks leven van kinderen en leerkrachten en leidt voortdurend tot nieuwe mogelijkheden voor samenwerken en samen leren. Mediawijs zijn is belangrijk om goed in deze maatschappij te functioneren en te participeren. 

Hoe kunnen we leerlingen toerusten om actief en verantwoord te communiceren en samen te werken via (nieuwe) media? Hoe herkennen we de virtuele obstakels?

In de ‘echte’ wereld lopen we met leerlingen mee, leren we hen verkeersregels en helpen we met oversteken. De online leefwereld is moeilijker te overzien. We vergeten niet dat ouders hier ook een rol in hebben, maar vinden het ook belangrijk dat leerkrachten (tot op zekere hoogte) meegaan met deze ontwikkelingen om hun leerlingen beter te begrijpen en te begeleiden.

De workshop is bedoeld voor leerkrachten die de mediawereld van hun leerlingen willen ontdekken, bewust willen worden wat de invloed is van media en willen weten hoe je hier als leerkracht op kunt inspelen.

Wie maakt met ons de digitale oversteek?

 

Ben je al wat bekend met een Chromebook en toe aan een volgende stap? Dan is deze mini-cursus, die bestaat uit twee bijeenkomsten, iets voor jou.

We gaan aan de slag met Google Classroom en Google Suite. Je leert werken, samenwerken en bestanden delen. Hoe zet je opdrachten voor je leerlingen klaar en hoe kunnen ze hun opdrachten ook weer inleveren? Hoe deel je lessen? Hoe maak je gebruik van handige formulieren en van Google Sites?

Je krijgt praktische tips (én trucs) die je de volgende dag kunt gebruiken in je lessen.

De bijeenkomsten zijn gedeeltelijk vraaggestuurd. Vooraf wordt aan de deelnemers gevraagd welke onderwerpen zij graag aan de orde willen stellen. 
Dezelfde workshop wordt twee keer aangeboden: daarom kan je kijken welke data het beste bij jou uitkomt (die van groep 1 of groep 2). Het is wel de bedoeling dat je beide dagen volgt die bij de groep horen die je kiest. 

N.B. Breng een Chromebook en je inloggegevens mee dan kun je direct meedoen.

De workshop ‘leergesprekken’ gaat over gesprekken met leerlingen. Hoe voer je een goed en motiverend leergesprek? Praat je over of mét de leerling?

Aan de orde komen gesprekstechnieken, het belang van het stellen van goede vragen en de rol van de leerkracht hierin. We staan stil bij de voorwaarden in de dagelijkse praktijk om gemakkelijker en meer gericht in gesprek te gaan met leerlingen. De workshop zal een combinatie van theorie en praktijkvoorbeelden zijn met tips en tools waarmee je morgen aan de slag kunt.

In deze workshop krijg je antwoord op of wordt je aan het denken gezet over de volgende vragen:
• Waarom leergesprekken? Waarover voer je leergesprekken? Uiteenzetting van verschillende soorten leergesprekken.
• Voorbereiding van een leergesprek: wat vraagt het van leerkracht en leerling?
• Hoe voer je de gesprekken? Over gesprekstechnieken en de toepassing ervan. Oefenen en reflecteren. Wat betekent dit voor mij als leerkracht? 
• Wanneer voer je de gesprekken? Rekening houdend met verschillende leeftijdsgroepen. Hoe leg je afspraken vast?

Innovatieve leermiddelen! Dát klinkt uitdagend, spannend en … ‘n tikkeltje moeilijk misschien? 
Helemaal niet! Binnen SKOzoK willen we je er graag kennis mee laten maken. Deze workshop is geschikt voor leerkrachten van groep 1 – 8.

Op deze markt ontmoet je collega’s, leerlingen en anderen die je meenemen in de wereld van creatief, ontdekkend, ontwerpend leren, ‘maakonderwijs’, programmeren, oplossingen bedenken, filmen, presenteren, duurzaamheid, zonne-energie, virtual reality en nog veel meer. 

We starten om 14.00 uur met een korte, inspirerende presentatie. Vervolgens staat de markt voor je open. In ongedwongen sfeer loop je rond, ontmoet je elkaar, kun je vragen stellen en praktijkervaringen uitwisselen. Uiteraard kun je zelf de materialen uitproberen. Je krijgt tips hoe je je les kunt verrijken en aan welke doelen je werkt.

Wil je de materialen eens uitproberen met je leerlingen? Ook dat kan. Er zijn zogenaamde COOLboxen met innovatief materiaal te leen. 

Na afloop ga je met een hoofd vol ideeën naar huis.

Goed kunnen functioneren in de groep vraagt heel wat van een leerling. Leerlingen moeten hun aandacht blijven richten, impulsen onderdrukken, flexibel zijn en hun emoties kunnen reguleren. Allemaal vaardigheden die te maken hebben met zelfsturing, oftewel met de executieve functies. Als leerlingen deze vaardigheden beheersen, groeit de leerling niet alleen in zijn of haar ontwikkeling, maar krijg je als leerkracht ook meer ruimte en tijd om een groepje leerlingen extra te begeleiden of te observeren. In deze workshop leer je wat het belang is van de ontwikkeling van de executieve functies voor het leerproces en hoe je als leerkracht de executieve functies bij je leerlingen kunt stimuleren en versterken.

Heb jij leerlingen in je groep die het moeilijk vinden om op hun beurt te wachten, te luisteren naar een verhaal, of moeite hebben om zelfstandig te werken? Wil je meer informatie over executieve functies en weten hoe je deze kunt herkennen in de klas? Wil je meer handvatten om de executieve functies van je leerlingen te versterken Dan ben je van harte welkom bij deze workshop. 

Je gaat aan de slag met een eigen masterplan. Het is handig om een casus mee te nemen (op papier of in je hoofd). Wat drijft de leerling? Wat zou de leerling willen worden, wat is zijn of haar droom? Vanuit daar maken we een vertaling van de executieve functies naar de belevingswereld van de leerling. 

In deze workshop willen we je graag meenemen in het gepersonaliseerd leren en komen de volgende vragen aan bod: wat is gepersonaliseerd leren en waarom is de mindset van de leerling en leraar hierin zo belangrijk? 
En hoe kun je er samen met de kinderen voor zorgen, dat ze vanuit eigenaarschap gemotiveerd en betrokken werken aan hun leerdoelen? 

Hoe coach je leerlingen hierin en stimuleer je ze in het maken van keuzes, zodat je samen verantwoordelijk bent voor het leerproces, ieder vanuit zijn eigen rol. Veranderen vanuit het belang of vanuit het systeem? 
“De toekomst”, bij jou in de klas?

Naast een stuk inspiratie vanuit theorie waarin we ingaan op het “waarom”,  geven we tijdens deze workshop allerlei praktische tips zodat je in je eigen klas direct  aan de slag kunt gaan. We zetten je aan tot nadenken en bieden inzichten die prikkelen tot nog krachtigere lessen. 

Werkplezier voor leerkracht én leerling!

Van de noodzaak om te (leren) bewegen in het perspectief van opvoeding tot een gezond leefpatroon is iedereen doordrongen. Maar gebruik maken van de beweegdrang om te leren vraagt kennis.

Wil je weten waarom “Zakdoekje leggen” zo’n belangrijk spel is? Wat voor effect dat heeft op latere ontwikkelingsfasen?  Wat is het belang van ritme in relatie tot de taalontwikkeling op de middenbouw? Wat doen gooien en vangen voor concentratie? Hoe bepaal je of een kind aan de pengreep toe is? 

Verwacht geen workshop met wervelende beweging en spelletjes, maar wel veel kennis van het waarom je die leuke spelletjes doet.

Als je moeite hebt met lezen en schrijven, ervaar je daar iedere dag de belemmeringen van. Ondanks veel oefenen lukt het vaak niet om het beste uit jezelf te halen en dat frustreert. Wij als leerkracht kunnen die frustratie voor een heel groot gedeelte wegnemen, door de leerling in de groep aan zijn tafeltje met Kurzweil de teksten mee te laten lezen.

Leerlingen kunnen inmiddels met een Windows-device en iPad zelfstandig in de groep met Kurzweil (versie 15) werken. Wil je daar meer van weten? Ook komend jaar organiseren we in samenwerking met Lexima, uitgever van Kurzweil, drie workshops voor leerkrachten.

In de training wordt er een koppeling gemaakt naar het ‘leren leren’. Hoe zet je als leerkracht de leerling aan tot het werken met Kurzweil? Lezen, mindmappen en teksten markeren en uittreksel maken zullen hierbij behandeld worden met tips waarvoor deze functies in de praktijk door de leerling zelf in te zetten zijn. Ook is er tijdens de training aandacht voor de inhoud van het programma, zodat je weet waar je wat kan vinden. 

N.B. Indien er vraag naar is, kan dit ook een training worden voor gevorderden.

Aansluitend op iedere leerkrachtworkshop vindt er tussen 16.30 en 18.00 uur ook een workshop voor leerlingen en hun ouders plaats. Informatie over de manier van aanmelding wordt z.s.m. gecommuniceerd zodat ouders en hun kind zich hiervoor tijdig kunnen opgeven via de groepsleerkracht.

Persoonlijke gegevens

* verplicht veld