Professionaliseringsagenda SKOzoK 2019-2020

Samen zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.
In ons Koersplan ligt de focus op leren leren en gemeenschappelijk organiseren door met elkaar te professionaliseren op zowel pedagogisch en didactisch gebied. Hierop aansluitend bieden wij je met veel plezier weer een uitgebreid aanbod van professionaliseringsactiviteiten in de vorm van workshops en een leergemeenschap. Klik hier voor een overzicht van alle workshops.

Inschrijven voor de workshops kan tot de zomervakantie. Bij elke workshop staat het maximum aantal deelnemers vermeld. Is de workshop van jouw keuze volgeboekt? Zet jezelf dan op de wachtlijst door het vinkje aan te klikken. Je ontvangt dan bericht als er een plek vrijkomt.

Alvast veel leerplezier gewenst!Workshops en trainingen

Voor wie
Alle SKOzoK collega's

Door wie
Lizette Roijmans (P&O)

Inhoud
Galileo Galilei heeft ooit gezegd: ”Iemand iets leren is onmogelijk; je kunt hem alleen helpen het in zichzelf te ontdekken.”

In deze workshop leer je ontdekken welke werkwijze het beste bij jou past in het kader van het omgaan met de planning van je werk- en privétijd.
Je denkt na over het behouden c.q. herstellen van de balans werk en privé en het stellen van de juiste prioriteiten.

Kortom, tijdens de workshop ontdek je allerlei werkwijzen die je kunnen helpen om tot een effectief timemanagement te komen, waardoor je je zelfmanagement vergroot.

Doelen
- Vormen van een reëel beeld van de wijze van de indeling van je werk en tijd;
- Vergroten van persoonlijke efficiëntie en effectiviteit;
- Het leren van methodieken om timemanagement toe te passen en om timemanagement om te zetten in zelfmanagement;
- Je krijgt tips waarmee je rust in je agenda kunt creëren, een gezonde werk- en privébalans kunt aanbrengen en in minder tijd meer resultaat kunt behalen.

Focuspunt
Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Leerkrachten en KO van het regulier onderwijs (meestal midden- bovenbouw)

Door wie
Susanne van de Haterd (orthopedagoog), Simone Paans en Jeannette Hendriks (KO)

Inhoud
Op alle scholen krijgen we te maken met OPP’s.

Het is vaak niet helemaal duidelijk wanneer je een OPP in kunt/moet zetten. Wat zijn de criteria, wettelijk en praktisch? Wat en wanneer communiceer je met ouder(s)?

Hoe ga je om met het voorspellen van de uitstroom?

Hoe stel je doelen gericht op de geplande uitstroom, zowel normatief als niet normatief?

Hoe verwoord je de doelen zodat te meten is of de doelen beheerst zijn?

Hoe zorg je voor een passend aanbod wat ook te realiseren is in de groep?

Hoe formuleer je een evaluatie die gaat dienen als beginsituatie voor de volgende periode?

Doelen
Na deze workshop:
- Weet je voor welke leerlingen je een OPP moet opstellen en ben je bekend met de wettelijke kaders;
- Ben je bekend met de wijze waarop het formulier OPP ingevuld dient te worden;
- Ben je in staat om een onderbouwde inschatting van verwachte/geplande groei te maken;
- Ben je op de hoogte van de verschillen tussen normatieve en formatieve doelen;
- Heb je kennisgemaakt met het formuleren van concrete doelen en het evalueren daarop.

Focuspunt
Excellent in leren leren / Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Leerkrachten onderbouw

Door wie
Maartje Weterings (Leerkrachtondersteuner)

Inhoud
Als je rondkijkt op Facebook en Pinterest zie je diverse voorbeelden voorbijkomen van het werken met loose parts. Onder ‘loose parts’ worden materialen geschaard die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben of die niet direct als spelmateriaal worden gedefinieerd.

In deze workshop krijg je handvatten hoe je kunt werken met loose parts in de groep, welke onderliggende doelen erbij passen en welke mogelijkheden er zijn bij het toepassen van loose parts in een sensory box of in een zandtafel.

Een hele praktische workshop met een diversiteit aan materialen en voorbeelden, direct toepasbaar in je groep.

Doelen
- Je weet hoe je doelen en loose parts kunt laten samengaan in opzet en activiteiten;
- Je kent een aantal voorbeelden en kunt deze zelf uitwerken in je groep;
- Je hebt eigen ideeën uitgewerkt met behulp van kwaliteitscriteria om neer te zetten in je groep;
- Je kent de ideeën van anderen, doordat we de formats van collega’s met elkaar delen.

Focuspunt
Excellent in leren leren / Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Leerkrachten groep 1-8 en iedereen die geïnteresseerd is

Door wie
Angera Kraayvanger, Bart Brom (ICT)

Inhoud
Maak-onderwijs is helemaal van deze tijd. Je hoort het overal om je heen, wereldwijd. Maar wat is het eigenlijk en waarom is het zo belangrijk? Maken omvat niet alleen het fysieke doen met de handen maar ook luisteren, praten en denken. Niet het product staat centraal maar het proces; een sociaal én mentaal proces.

In deze inspirerende workshop krijg je praktische tips en voorbeelden om met ontwerpend leren aan de slag te gaan. Leerlingen werken samen aan de oplossing van een vraagstuk of probleem. Je kunt werken vanuit een spannend verhaal, inspirerend boek of de omgeving. Bijv. de speelplaats die een make-over kan gebruiken of de plastic soep. Voor jonge kinderen kan een prentenboek een mooie start zijn.
Elke leerling heeft talent!
En … het mag mislukken. Als je er maar van leert.
Hoe pak je zo’n proces aan? En hoe neem je taal, rekenen en wereldoriëntatie op een natuurlijke manier mee? Bij ontwerpend leren gaat het om ervaren, onderzoeken, analyseren, leren leren, kritisch denken, samenwerken en vooral dóén!

Zo kom je tot dieper leren.

Doelen
Na deze workshop:
- Weet je wat de bedoeling is van ‘Maakonderwijs’;
- Heb je kennis gemaakt met de verschillende fasen van Ontwerpend Leren;
- Weet je hoe je leerlingen inspireert en begeleidt door het stellen van goede vragen;
- Ga je naar huis met praktische lessuggesties.

Focuspunt
Excellent in leren leren / Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Iedereen

Door wie
Tonnie van Geel, Ingrid Sluiter, Stan Vloet

Inhoud
Wat zijn de leidende principes van SKOzoK? Waarom is het koersplan hier een logisch gevolg van? Hoe is dit zichtbaar en merkbaar in de scholen? Vragen die we tijdens de workshop samen met jullie willen beantwoorden, want “wij zijn SKOzoK”.

Doelen
- SKOzoK, ons koersplan en elkaar (beter) leren kennen en begrijpen;
- Leren van en met elkaar wat enerzijds ambitieus en anderzijds realistisch is;
- Afstemmen wat we hierbinnen van elkaar kunnen en mogen verwachten.

Focuspunt
Excellent in leren leren / Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Leerkrachten & onderwijsassistenten groep 1 t/m 8

Door wie
Beppie van Bree, Hanna van der Linden en Elise Biezenaar (Gepersonaliseerd leren)

Inhoud
Wat is de bedoeling van je toetsing? Welke informatie wil je daaruit verkrijgen?

We willen allemaal zorgen voor kwalitatief onderwijs en zetten ons hier volledig voor in. Hoe zit het dan met de rol van de leerling?

Wanneer we in staat zijn om onze leerlingen in de actieve denkstand te kunnen zetten, zorgen we ervoor dat we samen richting kunnen geven aan de leerontwikkeling.

Hoe fijn is het als je zicht hebt op waar je naartoe wilt, waarbij je je huidige niveau vergelijkt met waar je naartoe wilt, om vervolgens gepaste acties te ondernemen om het verschil dichterbij elkaar te krijgen?

Middels deze workshop werk je aan leren leren, waarbij we de gehele onderste tak raken van de focuspunten uit het Koersplan (sociaal-emotioneel, cognitief, differentiatie, professionalisering, interactief, collectief).

Doelen
- Je herkent de verschillende manieren van toetsen en kunt het effect ervan benoemen;
- Je weet waarom het betrekken van succescriteria van belang is bij het evalueren;
- Je weet hoe je de leerling mede-eigenaar maakt bij toetsing en hoe je de leerlijnen daarbij in kunt zetten;
- Je kunt na de bijeenkomst praktische tools inzetten om formatief te evalueren (in de bijeenkomst krijg je allerlei praktische voorbeelden).

Focuspunt
Excellent in leren leren / Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Voor alle leerkrachten die meer van NT2-onderwijs willen weten

Door wie
Ine Hoeks, Rosie te Water Mulder en Carin Gielen (Leerkrachtondersteuners)

Inhoud
Hoe kunnen we beter aansluiten bij kinderen die Nederlandse klanken, woorden en zinnen leren?

Het onderwijs aan anderstaligen is meer succesvol als er een goed contact met de ouders wordt onderhouden. In deze workshop maak je kennis of ga je je verdiepen in de achtergrond van het woordenschat onderwijs en Zien is Snappen (klankleer en taalstructuur).

Daarnaast willen we stilstaan bij een goed contact met anderstalige ouders en ga je naar huis met praktische tips. Ook wordt kort stilgestaan bij de opzet van de schakelklassen.

Uit onderzoek blijkt dat een goede mondelinge taalvaardigheid belangrijk is voor het ontwikkelen van een goed fonemisch bewustzijn. Een goed fonemisch bewustzijn is weer een voorwaarde om tot goed technisch lezen en (later) begrijpend lezen te komen. Een goede basis middels gestructureerd klankonderwijs is dus van het grootste belang. Zien is Snappen werkt middels een visuele aanpak aan het gestructureerd aanbieden van klanken.

Woorden zijn de belangrijkste betekenisdragers bij communicatie en informatieverwerking. Aandacht voor verbreding en verdieping zorgt voor een groeiend mentaal lexicon. Het belang van woordenschatonderwijs is enorm. Met Woorden in de Weer brengt structuur aan binnen dit proces.

We nemen jullie mee in de werkwijze van de schakelklas:

hoe we komen tot een plannend aanbod;
op welke manier we graag contact willen houden met de moederschool;
de taalontwikkeling van de kinderen is na de schakelklas niet klaar;
de samenwerking met logopedie.

Doelen
- De leerkracht krijgt inzicht en tools rondom klankonderwijs;
- De leerkracht krijgt inzicht en tools rondom woordenschatonderwijs;
- De leerkracht krijgt meer inzicht in de doelen van de schakelklassen;
- De leerkracht leert over het belang van een goed oudercontact met anderstalige ouders.

Focuspunt
Excellent in leren leren / Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Leerkrachten groep 3 t/m 8

Door wie
Loes Swinkels (orthopedagoog) en Linda Cleven (leerkracht)

Inhoud
In deze workshop gaan we in op evidence based en practice based aanpakken voor technisch lezen, spelling en begrijpend leren. We gaan met elkaar verkennen welke strategieën handig zijn voor welke leerlingen. Een leerling die nog niet zo lang in Nederland is, vraagt namelijk om een andere aanpak dan een Nederlandse leerling. Ook verkennen we nieuwe aanpakken en nieuwe inzichten, zoals de strategieën van Close Reading bij begrijpend lezen.

Tevens gaan we na hoe je als leerkracht de door SKOzoK ontworpen leerlijnen van technisch lezen, spelling en begrijpend lezen kunt inzetten, met of zonder methode op school. Hierbij komt ook het gepersonaliseerd leren aan bod; hoe bepaal je succescriteria en hoe zet je deze effectief in bij alle leerlingen in je groep?

Tijdens de workshop is er aandacht voor leren van en met elkaar. In het laatste deel van de workshop delen we in een leergemeenschap good practices met elkaar op het gebied van taal. Neem dus een mooi voorbeeld mee, iets waar jij trots op bent of waarvan je denkt dat andere leerkrachten ook iets aan kunnen hebben.

Doelen
Aan het eind van deze workshop…
- Weet je welke evidence based en practice based aanpakken voor technisch lezen, spelling en begrijpend lezen ingezet kunnen worden
- Weet je welke strategieën ingezet worden voor welke leerlingen;
- Weet je welke nieuwe inzichten er zijn op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen en spelling;
- Ben je in staat om leerlingen te betrekken in hun eigen leerproces op het gebied van lezen en spelling;
- Heb je kennisgemaakt met de aanpak van Close Reading en kun je deze strategie direct toepassen in de klas;
- Ga je naar huis met mooie voorbeelden van andere leerkrachten.

Laat je inspireren en inspireer ons!

Focuspunt
Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Leerkrachten van groep 3, KO’ers, directie

Door wie
Nanneke van Lokven (Bazalt)

Inhoud
Tijdens deze workshop doe je inspiratie op om een alternatieve manier aan de doelen van de leesmethode te werken. Met deze werkwijzen kom je meer tegemoet aan de specifieke behoeften van deze vaak nog jonge kinderen. We hebben het dan over behoeften als: beweging, praten met elkaar, vanuit spel willen leren, ontdekken. Uitgangspunt is dat de leraren de leesmethode blijven gebruiken zoals dat is bedoeld en waarmee zij de structuur vasthouden. Je wordt geïnspireerd door uitgewerkte voorbeelden en je ervaart zelf de werkwijze. Op deze manier kun je zelf makkelijk de verbinding met de praktijk maken.

Doelen
De deelnemers hebben aan het eind van deze workshop ideeën aangereikt gekregen die toepasbaar zijn in de eigen groep. Het gaat om activiteiten, werkvormen en organisatievormen waarmee je zelf, in de eigen groep, aan de slag kunnen gaan.

Focuspunt
Excellent in leren leren

Voor wie
Leerkrachten groep 1 t/m 8

Door wie
Irene Stad (communicatiemedewerker)

Inhoud
Partnerschap met ouders vraagt om een goed contact en heldere communicatie, waarbij het kind altijd centraal staat. Iedere situatie vergt een andere manier van communiceren, afhankelijk van het doel en de persoon met wie je communiceert. Hoe voer je bijvoorbeeld een slechtnieuws gesprek en waar moet je aan denken bij het voeren van een driegesprek (ouder-leerling-leerkracht)? En hoe vergroot je de betrokkenheid van ouders, zodat zij een actieve houding aannemen als pedagogische en didactische partner?

Doelen
Na deze workshop:
- Heb je geleerd hoe te communiceren in verschillende situaties, met verschillende soorten ouders;
- Weet je hoe je de betrokkenheid van ouders vergroot;
- Heb je handvatten voor het voeren van een (moeilijk) oudergesprek, met behulp van regulerende vaardigheden;
- Heb je geoefend met het voeren van een driegesprek (ouder-leerling-leerkracht).

Focuspunt
Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Iedereen die geïnteresseerd is

Door wie
Claire Koonings (directieondersteuner) en Monique Verhagen (managementkandidaat)

Inhoud
Een Leergemeenschap is iets anders dan een workshop. In deze Leergemeenschap ga je doelgericht, interactief aan de slag en met elkaar in gesprek over groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend werken en leren. Wat levert deze manier van werken op? Hoe kun je de samenwerking tussen de leerlingen stimuleren? Hoe ga je om met niveauverschillen? Hoe organiseer je deze manier van werken? Waar liggen uitdagingen en hoe benut je kansen? Iedereen met interesse in dit onderwerp is van harte welkom! In deze bijeenkomst ‘kom je iets halen en kun je iets brengen’. Het gaat om het luisteren naar elkaar, tips en ervaringen uitwisselen, elkaar inspireren en het van en met elkaar leren. Kortom: het gesprek staat centraal. We weten samen zoveel!

Doelen
Praktische tips en ervaringen met elkaar uitwisselen rondom groepsoverstijgend en groepsdoorbrekend werken en leren. Elkaar inspireren!

Focuspunt
Gemeenschappelijk organiseren

Voor wie
Leerkrachten en KO

Door wie
Susanne van de Haterd (orthopedagoog), Mayke Paeshuyse (Leerkracht SBO)

Inhoud
We onderkennen allemaal het belang van sociaal emotioneel leren, leren leren en executieve functies. Maar hoe bied je dat aan in de praktijk? En hoe zorg je er dan voor dat het niet iets is wat je “ernaast” doet, maar dat het geïntegreerd is en aansluit bij de leerdoelen die gedurende de dag centraal staan?

We geven inzicht in het theoretisch kader rondom Sociaal Emotioneel Leren. Vervolgens bespreken we hoe je vanuit signaleren kan komen tot een plan van aanpak, waarbij niet alleen aandacht is voor het Sociaal Emotioneel Leren, maar een koppeling wordt gemaakt met leren leren en de ontwikkeling van executieve functies.

Ook is er ruimte voor delen met elkaar. Wat zijn de ervaringen tot nu toe? Bij De Zonnewijzer hebben we een manier van geïntegreerd werken opgezet die we met jullie willen delen. Maar wat neem je mee vanuit je eigen ervaringen? Een deel van de workshop bestaat uit een professionele leergemeenschap gericht op maken en delen, waarbij ervaringen vanuit ons gedeeld worden, maar waarbij we ook vragen jullie ervaringen te delen, om samen tot nieuwe inzichten te komen.

Doelen
Na deze workshop:
- Ben je bekend met de theorie achter Sociaal Emotioneel Leren en de Ik-, Jij- en Wij- competenties;
- Kun je vanuit ZIEN! een vertaling maken naar doelen voor Sociaal Emotioneel Leren;
- Heb je zicht op hoe geïntegreerd gewerkt kan worden aan het Sociaal Emotioneel Leren waarbij een koppeling gemaakt wordt met executieve functies en leren leren;
- Kan je naar aanleiding van delen van ervaringen praktijkvoorbeelden meenemen naar je eigen manier van werken.

Focuspunt
Excellent in leren leren

Persoonlijke gegevens

* verplicht veld