Staf

De taken binnen de staf zijn verdeeld naar aandachtsgebieden. Er is op hoofdlijnen een portefeuille verdeling. De samenhang van de verschillende onderdelen van een organisatie is echter groot en dus is de verdeling zeker niet zwart-wit.

Bij het ontwikkelen van beleid speelt zich de dialoog af tussen de verschillende geledingen van de organisatie. Het resultaat wordt vastgelegd. Deze beleidsdocumenten zijn de kaders waarbinnen iedereen kan en moet handelen.  
 

Terug naar overzicht