Lichte ondersteuning

In het kader van de nieuwe wet Passend Onderwijs is er in onze regio voor gekozen om de lichte ondersteuning door de schoolbesturen zelf vorm te laten geven, passend bij hun eigen visie en werkwijze. Zware ondersteuning (denk aan de rugzakjes zoals we die voorheen kenden en plaatsingen op het Speciaal Onderwijs) wordt in de regio centraal geregeld.

Daarom hebben we vanaf augustus 2014 een team van Lichte Ondersteuners benoemd. Dit zijn medewerkers met specifieke expertise op pedagogisch of didactisch gebied, die leerkrachten op een laagdrempelige en praktische manier kunnen ondersteunen wanneer zij een ondersteuningsvraag hebben met betrekking tot een leerling of groep.

Het kan om heel uiteenlopende zaken gaan: een goed aanbod voor hoogbegaafde kinderen, een leerling met bijzonder gedrag, een groep met een negatieve dynamiek, een leerling met complexe onderwijsbehoefte op het gebied van rekenen en allerlei andere vraagstukken waar onze leerkrachten in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen.

 

Terug naar overzicht