Kwaliteitsondersteuning

Waar de meeste basisscholen werken met intern begeleiders, leerkrachten die de collega’s begeleiden als extra taak, werken wij met kwaliteitsondersteuners, binnen SKOzoK ook wel KO-ers genoemd. Zij denken mee over hoe wij de kwaliteitszorg voor onze leerlingen kunnen optimaliseren en coachen de leerkrachten in het vergroten van hun bekwaamheden.

De kwaliteitsondersteuners vervullen een aparte functie. Hierdoor kunnen zij zich volledig focussen op de kwaliteit van het onderwijs en hun expertise optimaal inzetten. De kwaliteitsondersteuner is de positieve tegenkracht in een cluster voor de directeur en zijn of haar team(s).

De meeste kwaliteitsondersteuners zijn op twee of meer scholen werkzaam, maar werken SKOzoK-breed samen. Hierdoor vormen zij een schakel tussen de collega-scholen en wordt specialistische kennis en ervaring met elkaar gedeeld. Op deze wijze waarborgen en verbeteren we de kwaliteit van onze scholen.

Terug naar overzicht