Bestuur en toezicht

In ons bestuursmodel zijn uitvoering en toezicht gescheiden. Het toezicht wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht, de uitvoering door het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit Peter Notten (voorzitter), Jeroen van den Berg, Monique Donders en Els Kooij.

Het College van Bestuur van SKOzoK wordt momenteel gevormd door Nico de Vrede (interim-bestuurder).

Terug naar overzicht