Ons onderwijs

Welkom bij SKOzoK!
Als ouder of verzorger hoop je dat je kind het fijn heeft op school en zich goed kan ontwikkelen in een veilige, prettige en uitdagende omgeving. Met vriendjes en vriendinnetjes en een leuke juf of meester die je kind begrijpt.

Op de basisschool leren kinderen meer dan lezen, schrijven en rekenen. Zo speelt ook de sociaal-emotionele ontwikkeling een grote rol. Samen spelen, samen delen en eigen keuzes maken horen hierbij.

Wanneer je kind extra hulp nodig heeft of juist meer uitdaging, wil je dat je kind dat ook krijgt zodat zijn of haar talenten maximaal ontwikkeld worden. Wij vinden het belangrijk dat kinderen groeien in kennis en vaardigheden, maar ook in creativiteit en zelfstandigheid.
Kortom: dat kinderen gaan bloeien!

Bij SKOzoK doen we al het mogelijke om hieraan tegemoet te komen. Onze scholen verzorgen eigentijds, kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan. Wij willen dat kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen in een prettige leeromgeving. Hier zijn onze scholen dagelijks mee bezig.