Onze missie en visie

Onze missie?
We bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs in een uitdagende leeromgeving, zodanig dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Onze visie?

  • We verzorgen eigentijds, kwalitatief goed onderwijs, waar de mogelijkheden en interesses van het kind centraal staan. De leerling leert in dialoog met medeleerlingen, de leerkracht en de omgeving. We bieden een passend onderwijsarrangement aan, zo dicht mogelijk bij huis.
  • SKOzoK is een open en lerende gemeenschap, waarin onze medewerkers op professionele wijze werken en leren.
  • We onderhouden een proactieve en duurzame samenwerkingsrelatie met ouders, ketenpartners en gemeenten.
  • Onze organisatie werkt efficiënt en effectief, waardoor we de beschikbare middelen zo goed mogelijk benutten.
  • Ouders maken een bewuste, positieve keuze voor een SKOzoK-school.
Download onze brochure voor meer informatie