Onze Koers

Om goed en eigentijds onderwijs te kunnen blijven verzorgen, kijken wij kritisch naar de wereld om ons heen en spelen wij constant in op nieuwe ontwikkelingen. Dit beschrijven wij in ons Koersplan, een strategisch plan voor vier schooljaren. Hiermee geven we richting aan de organisatie.

Hier gaan wij voor!

SKOzoK heeft in haar Koersplan voor 2014-2018 de volgende focuspunten geformuleerd:

  1. Excellent in leren leren
    Naast goede cognitieve leeropbrengsten en planmatig werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, wil SKOzoK de verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling bij leerlingen stimuleren, alsmede het vergroten van hun zelfkennis over hoe ze (het beste kunnen) leren.
  2. Samen ontwikkelen van de leergemeenschap
    De verdere professionalisering van leerkrachten laat SKOzoK vooral in de praktijk plaatsvinden, waarbij het uitgangspunt is om met en van elkaar te leren en dat het geleerde direct toepasbaar is in de praktijk. Daarnaast worden ook de ouders intensief betrokken bij het leren om de leergemeenschap verder te versterken.
  3. Slimmer organiseren
    Door de krimp van het aantal leerlingen in de regio, worden de scholen gemiddeld door steeds minder leerlingen bezocht. Dit vereist flexibiliteit in de organisatie van het leren. Centraal staat het leerarrangement van de leerlingen; de organisatie, de rol van de leerkracht en de leeromgeving zijn daaraan ondersteunend.

Het Koersplan geeft dus de focus op hoofdlijnen. Op basis hiervan worden per schooljaar concrete jaardoelstellingen uitgewerkt in een jaarplan: het Kompas. Zo blijft onze strategie actueel.

Bij het bepalen van doelstellingen op organisatieniveau wordt er ruimte gehouden voor concrete invulling op schoolniveau. Zo vormen het Koersplan en het Kompas de basis waarmee onze scholen hun schoolplannen vormgeven. Hierdoor ontstaat er optimale aansluiting tussen de strategische doelen van de organisatie als geheel en de 30 verschillende scholen.