Vacature 3 leden Raad van Toezicht

 • Vacature 3 leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SKOzoK bestaat uit vijf leden. Momenteel zijn er drie vacatures in de Raad van Toezicht. Deze zijn ontstaan door een toevallige samenloop van privé-omstandigheden; het aanvaarden van een niet-verenigbare functie en een reeds bestaande vacature.

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat alle expertise die nodig is om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke processen binnen SKOzoK op hun merites te kunnen wegen en te beoordelen, vertegenwoordigd is. De zittende leden betreffen de voorzitter van de Raad van Toezicht, een ervaren, regionaal verankerde bestuurder en toezichthouder en een lid Raad van Toezicht, ook ervaren als toezichthouder, met als aandachts- en ervaringsgebied onderwijs en Governance.

De Raad zoekt ter completering van de Raad een team van drie toezichthouders met de volgende aandachtsgebieden:

 • Financiën/brede bedrijfsvoering
 • Organisatie- en leiderschapsontwikkeling, veranderkunde en HRM
 • Maatschappelijk ondernemerschap, iemand die het maatschappelijk en zakelijk perspectief met een frisse kijk van buiten inbrengt.

Daarnaast wordt gehecht aan juridische en onderwijskundige ICT-kennis en kennis van marketing en communicatie, innovatie en de werking van gemeenten. Van twee van de nieuw te werven leden wordt ervaring met toezicht houden gevraagd. En van minimaal een van de te werven toezichthouders wordt ervaring in het onderwijs gevraagd. Tevens wordt gehecht aan bewezen affiniteit/binding met de regio voor minimaal drie van de vijf toezichthouders. Dat vraagt een aanvulling van twee leden met regionale binding.

De intentie is om uiterlijk in het nieuwe jaar als nieuw team te starten en samen met de nieuwe bestuurder en de nieuwe bestuurssecretaris te werken aan een gemeenschappelijke toezichtvisie, -kader en teambuilding. Om het integrale toezicht te bevorderen wordt momenteel met een (remuneratie-)commissie volstaan.

Algemeen profiel
Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij actief toezicht houden met een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Zij zijn in staat (maatschappelijke) signalen tijdig op te vangen en deze te vertalen naar de gewenste ontwikkeling van SKOzoK en een kritische sparringpartner en stimulans zijn voor het College van Bestuur. Bovendien zijn zij in staat om de strategische, bestuurlijke en inhoudelijke voorstellen van het College van Bestuur te beoordelen op inhoud, proces (de mate waarin stakeholders zijn meegenomen in de besluitvorming) en impact op belanghebbenden.

Voor elke toezichthouder is tevens het volgende van belang:

 • Affiniteit met het onderwijs
 • Betrokken bij maatschappij en regio
 • Voldoende tijd en beschikbaarheid om de rol goed in te kunnen vullen
 • Geen groot ego, wel inhoudelijk gezaghebbend, strategisch werk- en denkniveau
 • In staat zijn integraal toezicht te houden en hoeder te zijn van de maatschappelijke belangen en die van de relevante stakeholders
 • In staat zijn om snel de essentie uit rapportages te halen en hier de goede vragen over kunnen stellen en een goed oordeel over kunnen vormen
 • Rolvast en rol- en procesbewust zijn
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende taak in teamverband uit te kunnen oefenen, een eigen bijdrage kunnen leveren en open staan voor de inbreng van anderen
 • Zowel kritisch, als waarderend kunnen zijn; ook oog hebben voor wat goed gaat
 • Open houding, onderzoekend. Iemand die houdt van goede, open gesprekken en de kunst van het luisteren en doorvragen verstaat
 • HBO-/WO-niveau door studie of werkervaring.

Lid bedrijfsvoering
Van het lid bedrijfsvoering wordt daarnaast gevraagd dat hij/zij:

 • een goede sparringpartner is voor bestuurder, controller en accountant
 • gezaghebbend is
 • ervaring heeft met huisvesting, bij voorkeur in relatie tot de gemeente
 • minimaal ICT beheersmatig snapt
 • ervaring heeft als eindverantwoordelijke voor financiën/bedrijfsvoering in een organisatie met enige omvang en complexiteit
 • bij voorkeur ervaring heeft binnen een publiek gefinancierde context.

Lid organisatie- en leiderschapsontwikkeling, veranderkunde en HR
Van het lid organisatie- en leiderschapsontwikkeling, veranderkunde en HR wordt daarnaast gevraagd:

 • Ervaring met grote verandertrajecten, cultuur- en leiderschapsontwikkeling en HR op strategisch niveau, niet alleen als adviseur, maar ook als trekker/verantwoordelijke in organisaties van enige omvang en complexiteit
 • Bij voorkeur kennis en ervaring hoe te anticiperen op krimp
 • Stevige sparringpartner voor bestuurder op bovengenoemde inhoudelijke gebieden.

Lid maatschappelijk ondernemerschap
Van hem/haar wordt daarnaast gevraagd:

 • Goed zicht op de ontwikkelingen en stakeholders in de regio
 • Ervaring met stakeholdermanagement
 • Zakelijk perspectief in kunnen brengen, vanuit maatschappelijke betrokkenheid
 • Affiniteit met het onderwijs en daar verbinding mee kunnen bevorderen
 • Ervaring met marketing en communicatie.

OVERIGE INFORMATIE

SKOzoK biedt een belangrijke rol binnen een mooie, financieel gezonde, goed aangeschreven innovatieve onderwijsorganisatie met de ambitie en drang om het beter te doen. Binnen een team van intrinsiek gemotiveerde, welwillende en (maatschappelijk) betrokken toezichthouders. De hoogte van de bezoldiging is in lijn met de Governance Code PO en bedraagt € 3.500,– per jaar voor de leden en € 5.200,– per jaar voor de voorzitter.

DE PROCEDURE

Voor de procedure is de volgende planning opgesteld:
25 oktober – Sluiting reactietermijn
27, 28 en 29 oktober – Voorselectiegesprekken
18 november – Selectiegesprekken
11 december – Klikgesprek kandidaten, besluitvorming in Raad van Toezicht en benoeming
Nader te bepalen – Na benoeming wordt kandidaten gevraagd een Insights® vragenlijst in te vullen en zal er na circa drie maanden een teambuildingsessie plaatsvinden aan de hand van de Insights® profielen

Kandidaten worden gevraagd deze data in hun agenda te reserveren/vrij te houden.

INFORMATIE

Stichting SKOzoK laat zich in deze procedure ondersteunen door drs. Coen Massier, partner bij de Galan Groep. Voor meer informatie over de inhoud van de functie of over de procedure kunt u contact met hem opnemen via 035 – 694 8000.

Reageren op deze vacature doet u via deze link:

https://vacatures.galangroep.nl/drie-leden-raad-van-toezicht/

Terug naar het overzicht

Na 42 jaar afscheid van SKOzoK

Na 42 jaar afscheid van SKOzoK

Frans de Lau gaat na 42 jaar bij SKOzoK met pensioen

SKOzoK jaarverslag 2019

SKOzoK jaarverslag 2019

Lees de ontwikkelingen in 2019 in ons jaarverslag

Nieuwe bestuurder SKOzoK

Nieuwe bestuurder SKOzoK

Nol van Beurden is per 17 augustus de nieuwe bestuurder van ...