SKOzoK studiemiddag

  • SKOzoK studiemiddag

Theater De Hofnar in Valkenwaard stond dinsdag 26 maart voor even in het teken van onderwijs. Zo’n 450 collega’s verzamelden zich in het theater voor een gemeenschappelijke studiemiddag. Het doel? Van en met elkaar leren, voor en door collega’s.

26 zogenoemde leergemeenschappen vonden plaats in het gehele theater en werden bezocht door leerkrachten, clusterdirecteuren, ondersteunend personeel en stafmedewerkers. Zelfs de keuken van De Hofnar en de raadzaal van de gemeente Valkenswaard werden omgebouwd tot workshoplocatie. Collega’s discussieerden over prikkelende onderwijsgerelateerde stellingen, maakten kennis met nieuwe werkvormen en leerden hun eigen ontwikkelingskansen in beeld te brengen. De onderwerpen liepen uiteen van faalangst en ouders als educatieve partner tot lesgeven in een combinatiegroep en onderwijs aan anderstalige leerlingen.

De leergemeenschappen sloten aan bij het Koersplan, waarbij de focus onder andere ligt op ‘gemeenschappelijk organiseren’. Dit betekent dat collega’s kennis en kunde delen en intensiever samenwerken om de eigen en elkaars kwaliteiten beter te benutten. Ze handelen vanuit gedeeld eigenaarschap, waardoor steeds meer groeps- en schooloverstijgend wordt gewerkt.
Ook het focuspunt ‘leren leren’ kwam regelmatig terug. Het doel hiervan is het stimuleren van de verantwoordelijkheid bij leerlingen voor hun eigen ontwikkeling en het vergroten van hun zelfkennis over hoe ze het beste kunnen leren. Hierbij maken wij gebruik van 16 leerstrategieën, die ieder een gezicht en een naam hebben gekregen in de vorm van ‘monstertjes’: Sam en Sterk voor samenwerken, Ikke voor zelfkennis en GoGo voor doorzettingsvermogen. Ook tijdens de studiemiddag doken de leren leren-monsters op verschillende plekken op.

De middag werd afgesloten met een inspirerende lezing van onderwijsexpert Claire Boonstra, die het publiek liet nadenken over de bedoeling van het onderwijs. Wat willen we nu eigenlijk bereiken in het (basis)onderwijs? Daarover was vrijwel iedereen het eens: Kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst.

Terug naar het overzicht

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Wij volgen te allen tijde de richtlijnen van de overheid en ...

Feestelijke opening Triangel

Feestelijke opening Triangel

Basisschool De Triangel keert na bijna 13 jaar terug naar ...

SKOzoK jaarverslag 2019

SKOzoK jaarverslag 2019

Lees de ontwikkelingen in 2019 in ons jaarverslag