COOL: Creatief, Ontdekkend, Ontwerpend Leren

  • COOL: Creatief, Ontdekkend, Ontwerpend Leren

De wereld verandert en het onderwijs verandert mee. Een van de vaardigheden van de 21e eeuw is ‘computational thinking’, leerlingen uitdagen om creatief problemen op te lossen. Op woensdag 29 maart namen zo’n twintig leerkrachten deel aan de workshop ‘Programmeren met leerlingen’, die in het teken stond van COOL: Creatief, Ontdekkend, Ontwerpend Leren. Door te programmeren ontwikkelen kinderen spelenderwijs vaardigheden als kritisch denken, probleemoplossend vermogen en ruimtelijk inzicht. Bovendien sluit COOL aan bij de leidraad leren leren.

Gastspreker tijdens deze middag was Pauline Maas, docente Mediawijsheid in het Speciaal Onderwijs en auteur van diverse boeken. “Alles wat we leerlingen nu leren is over vijf jaar achterhaald”, legt ze uit. “Daarom gaat het om de manier van denken. Het gaat om de stappen ernaartoe, niet om het resultaat.” Volgens Maas is het een misverstand dat je als leerkracht zelf ICT-vaardig moet zijn om lessen programmeren in het onderwijsprogramma op te nemen. “Laat leerlingen zelf maar kijken, ervaren en vragen stellen. Het gaat er bij programmeren juist om dat kinderen zelf nadenken over hoe iets werkt.”

Om het programmeren ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen, worden voor zowel onder-, midden- als bovenbouw diverse ontdekkisten, ook wel ‘COOL-boxen’, met materialen beschikbaar gesteld. De eerste groepen zullen hier van half mei tot half juni mee gaan werken. De reacties van de leerkrachten waren in ieder geval veelbelovend: “Ik heb zo genoten van de workshop. Ik ben helemaal enthousiast en boordevol ideeën naar huis gegaan” en “Een heel inspirerende en leuke middag!” Klik hier voor een impressie van de workshopmiddag.

Terug naar het overzicht

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Wij volgen te allen tijde de richtlijnen van de overheid en ...

Feestelijke opening Triangel

Feestelijke opening Triangel

Basisschool De Triangel keert na bijna 13 jaar terug naar ...

SKOzoK jaarverslag 2019

SKOzoK jaarverslag 2019

Lees de ontwikkelingen in 2019 in ons jaarverslag