Op Koers!

  • Op Koers!

Halverwege de looptijd van ons Koersplan heeft er een ontwikkelingsgerichte evaluatie voor het gehele onderwijzend personeel plaatsgevonden. Als laatste activiteit in dit proces zijn alle gespreksbegeleiders van Op Koers! bij elkaar gekomen voor een world café-bijeenkomst waar in gezamenlijkheid de evaluatie van Op Koers! besproken is. Ook is er een terugkoppeling van deze bijeenkomst geweest door een afvaardiging van de gespreksbegeleiders aan het CvB. Het proces werd als goed voorbereid en voortvarend ervaren. Het was een ontwikkelingsgericht proces, waarbij het voeren van de dialoog in het team over de koers het belangrijkste was. Het was niet beoordelend, maar beschouwend en van daaruit ontstond er energie. Wat vooral als prettig werd ervaren was dat, door de manier waarop het proces vorm was gegeven, de leerkrachten meer eigenaarschap voelden bij het Koersplan. Bij veel teams lagen de doelen van het Koersplan niet meer vers in het geheugen. Door het voeren van het gesprek aan de hand van de samengestelde teambloem, werd het beeld van en de link naar het Koersplan weer helder. Er was veel enthousiasme tijdens de teambesprekingen: de gesprekken gingen al snel de diepte in en de sessies gingen langer door omdat het zo zinvol bleek om er met elkaar over te spreken. Het resultaat van de dialoog was dat er een gezamenlijke ambitie en collectieve doelen werden geformuleerd. Voor de toekomst is het belangrijk deze ambities scherp te houden door het gesprek hierover te blijven voeren.

Terug naar het overzicht

Coronamaatregelen op onze ...

Coronamaatregelen op onze scholen

Wij volgen te allen tijde de richtlijnen van de overheid en ...

Feestelijke opening Triangel

Feestelijke opening Triangel

Basisschool De Triangel keert na bijna 13 jaar terug naar ...

SKOzoK jaarverslag 2019

SKOzoK jaarverslag 2019

Lees de ontwikkelingen in 2019 in ons jaarverslag