Leidraad Leren leren

In het Koersplan 2014-2018 verwoordt SKOzoK de ambitie om de leerlingen te leren-leren. Inmiddels zijn op bijna alle scholen initiatieven genomen om hier een stap voorwaarts in te zetten. Veelal wordt gestart bij het vergroten van zelfstandig (leren) werken. Wij willen hier echter de komende periode grotere en onderling afgestemde stappen in zetten om te komen tot een wezenlijke verandering van wat en de manier waarop leerlingen leren tijdens hun schoolloopbaan.

Ons doel is dat leerkrachten en leerlingen het zelfregulerend leren omarmen om te komen tot leren-leren. Leren waarom, wat en hoe te leren is immers van groot belang in onze snel veranderende wereld. Onder zelfregulerend leren wordt verstaan: het vermogen om het eigen leren in goede banen te leiden, te beoordelen en bij te sturen.

Om ervoor te zorgen dat alle collega’s het leren-leren voor leerlingen op afgestemde wijze aan gaan bieden, is een houvast in de vorm van een leidraad noodzakelijk. Deze leidraad geeft richting, maar ook ruimte om leren-leren handen en voeten te geven in de eigen context.

Om deze leidraad vorm en inhoud te geven, is er een projectgroep samengesteld met daarin drie leerkrachten. Wij stellen ons graag aan jullie voor: Leontine van de Ven (basisschool St. Jan te Leenderstrijp), Marloes Koop (basisschool de Zonnesteen te Bergeijk) en Mijke Smolders (basisschool St Joan te Soerendonk).

Onder onze collega’s leven al veel ideeën en worden al veel werkvormen gehanteerd die vallen binnen het leren-leren. Ons doel is om deze ideeën en werkvormen zo veel mogelijk te gaan verzamelen en te verwerken binnen de leidraad leren-leren. Om er zo voor te zorgen dat dit een leidraad wordt van ons allemaal! 

Ga terug naar Home pagina