Disclaimer

Privacy statement
Bij SKOzoK gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school/de stichting, worden er gegevens over en van leerlingen en medewerkers vastgelegd. Deze gegevens zijn persoonsgegevens. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het mogelijk maken van het geven van onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.

Cookies
Op onze website(s) gebruiken we geen cookies met de bedoeling om sites af te stemmen op gebruikers. We analyseren wel hoe bezoekers onze website(s) gebruiken, maar bekijken we niet wat u als individuele bezoeker op onze website doet.

Ontwikkeling

De SKOzoK  website en de websites  van de scholen  worden voortdurend vernieuwd: zo worden er artikelen en foto's toegevoegd, nieuwe verslagen opgenomen en kalenders aangepast. SKOzoK  doet haar uiterste best om de informatie correct en actueel informatie te houden. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de app of ouderportal.
Voor vragen of opmerkingen over (onjuiste) informatie op de website of SKOZapp kun je contact opnemen via info@skozok.nl.