Disclaimer

Privacy statement

We weten dat privacy een belangrijk issue is voor iedereen op het internet. Zeker wanneer je over privacy gevoelige informatie beschikt en met kinderen werkt, moeten we zoveel mogelijk waarborgen dat er geen misbruik gemaakt kan worden van materialen op de website.

SKOzoK respecteert volledig de privacy van iedere bezoeker van de website. Wij zijn erop gericht bezoekers van de site zoveel mogelijk zelf te laten bepalen welke informatie men wil bekijken. Er wordt naar gestreefd om zo weinig mogelijk informatie van bezoekers vast te houden. We verzamelen wel informatie over de bezoeker doordat het bezoek wordt geregistreerd en de webpagina's worden vastgelegd die worden bezocht. Deze registratie is anoniem.

Ontwikkeling

De SKOzoK  website en de websites  van de scholen  worden voortdurend vernieuwd met informatie. Er worden artikelen en foto's toegevoegd, nieuwe verslagen opgenomen en kalenders worden aangepast. SKOzoK  doet haar uiterste best om correcte en actuele informatie te plaatsen. Ondanks constante zorg en aandacht is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor een verkeerd gebruik of verkeerde interpretatie van de informatie op de app of ouderportal. Voor vragen of opmerkingen over (onjuiste) informatie op de website of SKOZapp kun je contact opnemen via info@skozok.nl.