Trio crossovers

Trio crossovers voor leerkrachten

SKOzoK heeft een vernieuwende professionaliseringsmethode ontwikkeld: de “Trio crossovers voor leerkrachten”. Hier hebben de afgelopen tijd veel collega's enthousiast aan deelgenomen. Dankzij zit organisatiebrede professionaliseringstraject, kregen leerkrachten de mogelijkheid om in trio’s collega’s van andere scholen in de praktijk te ontmoeten, samen te leren en elkaar zo te versterken.

Het doel van deze ontmoeting met collega’s was om met elkaar te verkennen hoe een begeleidende leerkracht handelt om zo de leerlingen in staat te stellen om te “leren leren.” Het gaat hierbij om de vraag hoe we ons ontwikkelen “van leidend naar begeleidend”, zodat de kinderen het beste tot ontwikkeling komen en ze zelf mede regie voeren over hun eigen leerproces. De ontmoetingen met de twee collega’s in het trio vonden in de school plaats op lesdagen, in interactie met elkaar en met de kinderen.

Bij de indeling van de Trio crossovers is bewust gekozen voor indeling bij collega's uit een andere bouw/groep. De achterliggende reden hiervan is dat de focus bij deze vorm van professionalisering ligt bij de verdere ontwikkeling "van leiden naar begeleiden". Dit heeft met name met attitude en vaardigheden van de leerkracht te maken en niet zozeer met in welke groep de leerlingen zitten. Het is heel waardevol om te kijken in andere groepen dan je eigen leerjaar. De verleiding is dan wellicht ook minder om te veel naar de inhoud van de lesstof te kijken in plaats van naar de wijze waarop het zelfregulerend leren van leerlingen wordt vergroot.

Via deze manier van professionaliseren wordt ook invulling gegeven aan het samen ontwikkelen van de leergemeenschap binnen SKOzoK.

Ga terug naar home pagina